Támogatók

A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében zajlik.  A kutatást a „Közpolitika dinamikája Magyarországon” pályázat keretében 2013. október és 2017. április közötti időszakban az OTKA támogatja (ÁJP K 109303).

A kutatást 2017 és 2019 között “A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés” című pályázat keretében az NKFIH támogatja (témaszám: FK-123907).

A kutatást 2018 és 2019 között  "A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között" NKFIH-projekt támogatja (témaszáma: FK-129018)